Bc. Jana Pátková - Fyzioterapie, trenér TRX

 

Absolvovala vyšší odbornou školu Merhautova Brno obor fyzioterapie v roce 1998, a poté získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Brně titul Bc. - v oboru trenér fitness v roce 2006.

 Do roku 2004 pracovala na ortopedické klinice FN Brno Bohunice jako fyzioterapeut, kde měla možnost pracovat se všemi ortopedickými diagnózami, jako jsou umělé náhrady kloubů nebo operace páteře. Po krátké době se začala specializovat na funkční poruchy páteře a pacienty se skoliózou a také na úrazy kloubů a jejich operační řešení a následnou časnou fyzioterapii.

Následné 4 roky strávené v soukromé praxi ve Šlapanicích ji přivedli ke zřízení nestátního zdravotnického zařízení a od roku 2009 pracuje samostatně, pokračuje v ambulantní péči o skoliotiky a poúrazové stavy.

V roce 2014 své dovednosti rozšířila o certifikovaný kurz Léčba některých druhů funkčních ženských sterilit metodou Ludmily Mojžíšové. A v roce 2015 absolvovala kurz cvičení TRX a flowing.

Kombinace fyzioterapie, vzdělání v oboru fitness a celoživotnímu se věnování sportu ji vedou se snaze pomoci jak sportovcům po úrazech, tak i lidem se zdravotními potížemi.

Spolupracuje s firmou Ortotika, která sídlí v Brně a zabývá se tvorbou individuálních ortotických pomůcek a vložek do bot.

Absolvované kurzy:

    Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách
    Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
    Taping v praxi fyzioterapeuta
    Metoda McKenzie v kontextu centrované postury
    Fyzioterapie u vrcholových sportovců
    Lymfodrenáž - základní kurz a kurz boje proti celulitidě
    Kineziotaping
    Léčba některých druhů funkčních ženských sterilit metodou Ludmily Mojžíšové
    Kurz cvičení na TRX a flowing