Nada DufkovaNaše ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou chorob nervového systému (mozku,míchy, nervů) a svalů. Nejčastějšími potížemi jsou onemocnění pohybového aparátu-postižení nervových kořenů vertebrogenního původu, postižení periferních nervů jako jsou úžinové syndromy (např. syndrom karpálního tunelu, aj.), polyneuropatie, poruchy nervosvalového přenosu, svalová onemocnění. Dále cévní mozkové příhody (mrtvice), záněty nervového systému (ve spolupráci s infekčním lékařstvím), epilepsie, degenerativní onemocnění nervového systému (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba atd.) a demyelinizační onemocnění (především roztroušená skleróza).

Provádíme také EEG (elektroencefalografické vyšetření) na moderním přístroji značky Walter.

Máme smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Vojenská ZP (201)
  • Oborová ZP (207)
  • ZP Ministerstva vnitra ČR (211)
  • Česká průmyslová ZP (205)
  • Všeobecná ZP (111)

K přijetí pacienta je nutné objednání, pokud možno s doporučením praktického nebo jiného indikujícího lékaře.

Ordinační hodiny - ambulance Vyškov: Po, St   8:00 - 14:00

Telefonické konzultace a výsledky: Po, St 12:00 - 12:30

 

EEG vyšetření

Elektroencefalografie je metoda, která slouží ke sledování mozkových funkcí. Elektroencefalograf je přístroj, který se skládá ze snímacích elektrod (umístěných ve speciálních EEG čepicích), zesilovače a procesoru. Přístroj snímá elektrické potenciály vznikající činností mozku pomocí elektrod z povrchu hlavy . Tyto informace po zesílení zpracovává a převádí do křivek (elektroencefalogramu) na obrazovku EEG přístroje.

Instrukce pro pacienta

EEG vyšetření nemá žádnou kontraindikaci. Lze je provádět u těhotných i u pacientů s kardiostimulátorem. EEG vyšetření je nebolestivé a není nutná žádná speciální předchozí příprava.

Před EEG vyšetřením doporučujeme:

  • umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel či lak na vlasy
  • večer před vyšetřením nebrat léky ovlivňující pozornost (pokud nejsou součástí pravidelné medikace)
  • pacient by měl být řádně vyspalý a střízlivý
  • není nutné vynechat pravidelně užívané léky
  • není nutné měnit stravovací režim

Průběh vyšetření

Vyšetření provádí zdravotní sestra se specializační průpravou.Vyšetření trvá 20-30 minut, probíhá vleže na lůžku, se zavřenýma očima. Během vyšetření je pacient opakovaně vyzván sestrou otevřít a zavřít oči, po dobu 2 minut probíhá fotostimulace (pacient je při zavřených očích osvětlován blikavým světlem), poté 2 minuty usilovně dýchá nosem, 2 minuty ústy. V určitých případech (vyšetřování poruch vědomí) se doplňuje EEG po spánkové deprivaci, kdy pacient před EEG vyšetřením.nesmí spát celou noc i předchozí den. Uvedenému vyšetření předchází řádné poučení pacienta. EEG vyšetření je prováděno zejména u pacientů s poruchami vědomí, u pacientů po operacích mozku, úrazech hlavy, zánětlivých onemocněních, u bolestí hlavy, degenerativních onemocnění apod.